Hovedbilde ROV.png

VERKTØY
FOR INSPEKSJON

ROVCAM er et inspeksjonverktøy for oppdrettsnæringen                  hvor teknologi er jobber sammen, med det visuelle for å oppnå            best mulig resultat. Kombinasjonen av god bildekvalitet og høy lysfølsomhet, gjør at deteksjon av hull i nettet blir mulig og se i softwaren.
Logo ROVCAM.png
For mer Info 
 gå til PDF 
Kvaliteten på kameraet sammen med rett lysmengde                  gir softwaren mulighet til å oppdage, sår og hull i nettet.          Softwaren gir mulighet til å sette digitale merker i filmen        samt kommentarer, som digitalt festes til tidskoden.
Kamerasystemet effektiviserer tiden det tar og                undersøke merden for hull, og gir også rapport i tekst og  videokutt som sikrer et godt dokumentasjonsgrunnlag.
Systemet kan festes på Rov som                            enten filmer fra både innsiden og utsiden av merden. Systemet kan også festes på dykker, med da i en komprimert utgave.
Systemet begrenser seg ikke til bare                    not-inspeksjon. Dette verktøyet kan brukes til ankerkjettinger, tauverk og andre områder
som ikke er lett tilgjengelige, som skroget                    på en båt og lignende.
ROV 1.png
Vi kan montere utstyret på eksiterende ROVer.            Men vi trenger fibertilkobling for å kunne transportere,  kvaliteten fra kamerasystemet
Versjonen vi nå selger er manuell. Det betyr at brukeren må
markere i filmen med et par musetrykk ved mistanke, eller godt  synlig <<skade>>.i etterkant man zoome i film for å granske <<skade>> nærmere. Man kan i tillegg legge til kommentarer,     legge til flere bokmerker eller fjerne unødvendige merker.
Vi utvikler en Ai software som skal gjøre sjekken av filmen
automatisk. Når denne er ferdig kan den den legges til                  allerede eksisterende software.
ROVCAM SOFTWARE
ROV Software 1.png
ROV Software 3.png
               Opptak og rapporteringsverktøy i samme                     programvare. brukerinnstillinger for kamera.
  Mulighet for endring av bla. oppløsning,
eksponering, kodek og lagringssted
Bokmerking av tid i videostrøm
med notater for senere referanse.
         Tilgang til navigasjon av videostrøm,           via felt og bokmerker. For avlesning av notater og bildeinspeksjon.
ROV Software 2.png
Under inspeksjon henter man inn
data fra Rov sammen med tidsstempel,
dybde, retning, fart og temperatur m.m.
ROV Software 4.png
Tilgang til oppsummering
og stillbilde av bokmerke sammen
med eventuelle notater, tidspunkt,
dybde og heading.

BLUECAM AS / Postboks 136 / 4552 Farsund I Besøksadresse Sirdalsgt. 2 / 4400 Flekkefjord / Post@bluecam.no