Freya hovedside ny.png

VERKTØY

FOR INSPEKSJON

Logo Freya.png
For mer Info 
gå til PDF 
Kamera opp 8 meter dagtid.png
Kamera ned 12 meter kveld.png
Freya er et inspeksjonverktøy for oppdrettsnæringen. Hvor teknologi jobber sammen med det visuelle for å oppnå best mulig resultat. Kombinasjonen av god bildekvalitet og høy lysfølsomhet gjør at Freya er blant de beste kamerasystemene på markedet
Freya kamera.png
Lysfølsomheten på kamerasystemet gjør at det trengs minimalt med lys. Selv på nattestid 10 meter under vann. Kameraene har fast optikk og innebygget "ABF". Noe som fører til at fokuseringen av bilde ikke skal være nødvendig. Domekamera kan brukes til pan/tilt, det har i tillegg et synsfelt på opp mot 60°. Samtidig som man lett kan navigere kamera med hjelp av tastatur. 
Vi setter opp kommunikasjon sammen med kunde. Signaler kan mottas enten på flåte eller landstasjon og er gode nok til å håndtere 4K kvalitet. Med hjelp av radio kan det leveres signaler trådløst opp mot 7km. 
Kamera opp 12 meter dagtid.png
Kamera ned 7 meter natt.png
Kamera opp - 8 meter - Dagtid (1)
Kamera ned - 12 meter - kveld (3)
Softwaren er under konstant utvikling for å imøtekomme   
kundens behov. Etter installasjon vil det holdes opplæringskurs for kunde på lokasjon, via nett eller på avtalt sted.
Kamera opp - 12 meter - Dagtid (2)
Kamera ned - 7 meter - Natt (4)
Systemskapet er designet for havbruksnæringen. Hovedvekt i utforming og design har vært på holdbarhet, slitasje og brukervennlighet. Skapet er enkelt å montere og har et arbeidslys i topphatt for varsel ved strømbrudd.
Freya er modulbasert, noe som fører til at både installasjon
og vedlikehold kan utføres raskt og effektivt. Etter tilkobling    av strømkabel og noen få tastetrykk, vil konfigurasjon
mellom merd og flåte / foringssentral være operativ.

Dette kan utføres uten erfaring til utstyret fra før. Veiledning gis automatisk av system via skjerm montert i systemskap og flåte.
Bildene viser forskjellige situasjoner som dokumenterer kvalitet, lyssensitivitet og 180°vinkel på opptak.

Bildene er tatt på dag, kveld, og nattes -tid.

 
Kamera har lys som kan dimmes og til sammen utgjør de 2400 lumen begge veier.

Ukentlig vedlikehold og rens av linser er nødvendig for å oppnå optimal kvalitet.

BLUECAM AS / Postboks 136 / 4552 Farsund I Besøksadresse Sirdalsgt. 2 / 4400 Flekkefjord / Post@bluecam.no