VERKTØY

FOR INSPEKSJON

Logo Freya.png
For mer Info 
gå til PDF 
Kamera opp 8 meter dagtid.png
Kamera ned 12 meter kveld.png
Freya er et inspeksjonverktøy for oppdrettsnæringen hvor teknologi jobber sammen med det visuelle for å oppnå best mulig resultat. kombinasjonen av god bildekvalitet og høy lysfølsomhet gjør at Freya er blant de beste kamerasystemene på markedet
Freya kamera.png
Lysfølsomheten på kamerasystemet gjør at det trengs minimalt med lys selv på nattestid 10 meter under vann. kameraene har fast optikk og innebygget "ABF" noe som fører til at fokuseringen av bilde ikke skal være nødvendig. Domekamera kan brukes til å pan/tilt og har et synsfelt på opp mot 60° samtidig  som man lett kan navigere kamera med hjelp av tastatur. 
Vi setter opp eget trådløsnettverk inn mot flåte eller landstasjon beregnet for video og bildeoverføring i HD og 4k kvalitet. Radiosignalet kan sende opp mot          7km under de riktige forholdene. 
Kamera opp 12 meter dagtid.png
Kamera ned 7 meter natt.png
Kamera opp - 8 meter - Dagtid (1)
Kamera ned - 12 meter - kveld (3)
Softwaren er under konstant utvikling for å imøtekomme   
og dekke dine behov etter bestemt evne. Etter
førstegangsinstillasjon vil det bli holdt opplæringskurs
for kunde på lokasjon, via nett eller på avtalt sted.
Systemskapet blir levert med seilduk for å hindre de naturskader som ville kunne svekke skapets, holdbarhet og forhindre slitasje. Skapet er enkelt å montere og har en lysdiode i topphatt, som har slukker dersom anlegget skulle
miste strømforbindelse
Freya er modulbasert, noe som fører til at både installasjon
og vedlikehold kan utføres kjapt og effektivt. Etter tilkobling    av strømkabel og noen få tastetrykk vil konfigurasjon av
mellom basestasjon, antenne, Software og monterte kamera.
Dette kan til og med utføres av folk uten kunnskap til
utstyret fra før. instrukser vil bli gitt på skjerm montert i 
systemskap og flåte.
Kamera opp - 12 meter - Dagtid (2)
Kamera ned - 7 meter - Natt (4)
Bildene viser forskjellige situasjoner som dokumenterer kvalitet, lyssensitivitet og 180°vinkel på opptak. Bildene er fanget på dag, kveld, og nattestid.
 
Kamera har lys som kan dimmes og til sammen utgjør de 2400 lumen begge veier ved full styrke.  
Ukentlig vedlikehold og rens av linser er nødvendig for å oppnå optimal kvalitet.

BLUECAM AS / Postboks 136 / 4552 Farsund I Besøksadresse Sirdalsgt. 2 / 4400 Flekkefjord / Post@bluecam.no

Logo Bluecam farge med outline.png